Hướng dẫn thủ tục kết hôn cho người Việt Nam và người Đài Loan

Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn: