1. Bảo mật thông tin cá nhân

Icanvisa.net đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn, chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
– Xóa thông tin cá nhân của quý khách nếu nó không còn cần thiết cho việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ mà quý khách đã mua tại Icanvisa.net. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Icanvisa.net có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Khi truy cập website icanvisa.net, đồng nghĩa với việc chấp nhận điều khoản chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn như hệ điều hành, trình duyệt, IP nhằm mục đích thống kê và xác định bạn có phải là người dùng thực sự hay không.
  2. Việc thu thập cookie nhằm mục đích giúp bạn truy cập website của chúng tôi một cách tốt nhất và chúng tôi khuyên bạn nên cho phép chúng tôi làm điều này vì nó sẽ giúp bạn truy cập website của chúng tôi được dễ dàng hơn.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý khách chỉ sử dụng trong nội bộ Icanvisa.net

Khi quý khách gửi email từ website icanvisa.net quý khách hàng chỉ cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

Họ tên
Địa chỉ Email
Số điện thoại di động

Và những thông tin trên được sử dụng cho mục đích lliên lạc và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch liên quan đến các dịch vụ của quý khách.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, địa chỉ và số điện thoại của quý khách cho một bên thứ ba để có thể cung cấp dịch vụ cho quý khách (ví dụ như nhà cung cấp của chúng tôi…).

3. Thay đổi chính sách bảo mật

Icanvisa.net có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.