Visa Trung Quốc Du Lịch

1.Dành cho nhân viên BẤM VÀO XEM

2.Dành cho chủ công ty BẤM VÀO XEM

3.Dành cho trẻ em dưới 18 tuổi BẤM VÀO XEM

4.Dành sinh viên  BẤM VÀO XEM

5.Dành cho người già về hưu BẤM VÀO XEM

6 Dành cho người không việc làm BẤM VÀO XEM

7.Dành cho có hộ khẩu từ Huế ra Bắc BẤM VÀO XEM

8.Người quốc tịch nước ngoài  BẤM VÀO XEM

Visa Trung Quốc Công Tác

1.Dành cho nhân viên , chủ công ty thời hạn 3 tháng nhập cảnh 1 lần BẤM VÀO XEM

2.Dành cho nhân viên , chủ công ty thời hạn 3 tháng nhập cảnh 2 lần BẤM VÀO XEM

3.Dành cho nhân viên , chủ công ty thời hạn 6 tháng nhập cảnh nhiều lần BẤM VÀO XEM

4.Dành cho nhân viên , chủ công ty thời hạn 12 tháng nhập cảnh nhiều lần BẤM VÀO XEM

5.Người quốc tịch nước ngoài  BẤM VÀO  XEM

Visa Trung Quốc Kết Hôn

1.Kết hôn với người Trung quốc tại Trung quốc BẤM VÀO XEM

2.Kết hôn với người Trung quốc tại Việt Nam BẤM VÀO XEM

3.Nhập quốc tịch Trung quốc cho con BẤM VÀO XEM 

Visa Trung quốc thăm thân

1.Người đã có giấy kết hôn với người Trung Quốc BẤM VÀO XEM

2.Ba mẹ , anh chị em ruột của người Việt nam đã có giấy kết hôn với người Trung Quốc  BẤM VÀO XEM

3.Con riêng của người Việt Nam đã có giấy kết hôn với người Trung Quốc  BẤM VÀO XEM

Visa Trung quốc Du Học

Dành cho sinh viên  BẤM VÀO XEM

Visa Trung Quốc Lao Động

Người trong độ tuổi lao động  BẤM VÀO XEM