Cách phân biệt hộ chiếu có lưỡi bò và hộ chiếu không có lưỡi bò

Còn hộ chiếu mới là hộ chiếu có lưỡi bò còn hộ chiếu cũ là hộ chiếu không có lưỡi bò.

Vậy làm thế nào để phân biệt hộ chiếu mới và hộ chiếu cũ của Trung Quốc?

Có 3 cách phân biệt chúng một cách nhanh chóng:

1. Mặt ngoài của cuốn hộ chiếu

Như các bạn thấy thì hộ chiếu nằm bên tay phải ở dưới chữ “PASSPORT” không có kí hiệu gì hết thì đó là hộ chiếu cũ. Còn hộ chiếu nằm bên trái ở phía dưới chữ “PASSPORT” có một cái kí hiệu như máy ảnh thì đó là hộ chiếu mới (tức là hộ chiếu lưỡi bò) còn được gọi là hộ chiếu điện tử.

 

2. Chữ cái đầu dãy số hộ chiếu

Phía trên cùng gốc phải mà mình đã che các bạn có thể thấy chữ G ( hay gọi tắt là hộ chiếu đầu G) thì đó là hộ chiếu cũ không có đường lưỡi bò.Còn ảnh này thì phía trên cùng gốc phải là E ( gọi tắt là hộ chiếu đầu E) đây là hộ chiếu mới

         3. Hình ảnh bên trong cuốn hộ chiếu

Đây là trang 24-25 của hộ chiếu cũ nó sẽ có hình phản quang và phía bên dưới có dãy số hộ chiếu đầu G

Còn hộ chiếu mới thì trang 24-25 của nó sẽ có hình sông núi và trên cùng gốc trái bạn có thể nhìn thấy hình lưỡi bò

Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn: