CÔNG VĂN NHẬP CẢNH

Công văn nhập cảnh tức là Cục xuất nhập cảnh Việt Nam phê duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam hợp pháp  . BẤM VÀO XEM

GIA HẠN VISA VIỆT NAM

Visa Việt Nam của người nước ngoài đã gần hết hạn , chúng tôi làm gia hạn thêm thời gian tại việt nam BẤM VÀO XEM

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Quốc tịch nước ngoài có làm việc tại công ty Việt Nam chỉ cần hộ chiếu + hình là làm được rồi BẤM VÀO XEM

THẺ TẠM TRÚ 2 NĂM

Thẻ tam trú là khi nào vào Việt Nam cũng được BẤM VÀO XEM 

E-visa Việt Nam

E-Visa Việt Nam còn có tên khác Thị thực điện tử BẤM VÀO XEM

VISA LAO ĐỘNG 1 NĂM

Dành cho người nước ngoài có giấy phép lao động còn hạn mới có thể làm visa lao động 1 năm BẤM VÀO XEM 

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là do sở lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam BẤM VÀO XEM

MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

Dành cho người nước ngoài kết hôn với người VIệt Nam hoặc đi nước ngoài rất lâu rồi , giờ có bà con thân thuộc tại VIệt Nam thì có thể làm miễn thị thực 5 năm .BẤM VÀO XEM