Visa Thụy Sĩ du lịch

Là loại visa mà bạn sang Thụy Sĩ với mục đích là tham quan du lịch BẤM VÀO XEM

Visa Thụy Sĩ công tác

Là loại visa mà bạn sang Thụy Sĩ với mục đích làm việc hoặc công tác BẤM VÀO XEM

Visa Thụy Sĩ thăm thân

Là loại visa mà bạn sang Thụy Sĩ với mục đích thăm thân nhân BẤM VÀO XEM