Visa HongKong du lịch nộp tại Việt Nam

Nếu xin visa Hongkong du lịch tại Việt Nam thì cần phải có bảng gốc để nộp BẤM VÀO XEM 

Visa HongKong công tác nộp tại HongKong

Nếu xin visa Hongkong công tác tại Hongkong thì không cần bảng gốc , mà chỉ cần bảng scan là được rồi BẤM VÀO XEM