Visa Hàn quốc du lịch

1.Dành cho hộ chiếu từng đi các nước tiên tiến như Mỹ , Châu âu , Nhật . BẤM VÀO XEM

2.Dành cho hộ chiếu chưa đi các nước tiên tiến BẤM VÀO XEM

3.Dành cho người có visa du học Mỹ BẤM VÀO XEM

4. Dành cho visa Hàn 5 năm BẤM VÀO XEM

Visa Hàn Quốc Thăm Thân

Dành cho người quốc tịch Việt Nam BẤM VÀO XEM 

Visa Hàn Quốc thương mại

Dành cho người quốc tịch Việt Nam BẤM VÀO XEM