Visa Ấn độ du lịch dành cho Việt Nam

Visa Ấn độ cho người Việt Nam

VISA ẤN ĐỘ DU LỊCH KHI ĐƯỢC CẤP CÓ :

Thời hạn visa : 3 tháng hay 1 năm ( tuỳ lãnh sự )

Nhập cảnh : 1 hay nhiều lần ( tuỳ lãnh sự quán )

Lưu trú tối đa : 3 tháng

THỦ TỤC GỒM :

1.Hộ chiếu gốc

2.Hình 4×6 nền trắng 2 tấm

3.Tờ khai thông tin cá nhân ( Tải tại đây )

Giá dành cho quốc tịch Việt Nam : Liên hệ

Thời gian ra kết quả visa : từ 7 đến 8 ngày làm việc .

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH GHÉ XEM , CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN HẠNH PHÚC VÀ KHOẺ MẠNH .

Visa Ấn độ du lịch dành cho Nước ngoài

Visa Ấn độ cho người nước ngoài

VISA ẤN ĐỘ DU LỊCH KHI ĐƯỢC CẤP CÓ :

Thời hạn visa : 3 tháng hay 1 năm ( tuỳ lãnh sự )

Nhập cảnh : 1 hay nhiều lần ( tuỳ lãnh sự  )

Lưu trú : tối đa 6 tháng

THỦ TỤC GỒM :

1.Hộ chiếu gốc

2.Hình 4×6 nền trắng 2 tấm

3.Tờ khai thông tin cá nhân ( Tải mẫu tại đây )

Giá : Tuỳ quốc tịch nào mà quyết định giá visa : từ 60USD đến 170USD

Ví dụ : Quốc tịch Nam Phi xin visa Ấn độ : Liên hệ

Ví dụ : Quốc tịch Canada xin visa Ấn độ : Liên hệ

Ví dụ : Quốc tịch Mỹ xin visa Ấn độ : Liên hệ

Thời gian ra kết quả visa : Từ 7 đến 8 ngày làm việc .

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH GHÉ XEM , CHÚC QUÝ KHÁCH LUÔN HẠNH PHÚC VÀ KHOẺ MẠNH