Tài khoản công ty

Chủ tài khoản : CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAI ICAN

Số tài khoản : 060112004877

Tại Ngân Hàng :Sacombank-CN BINH TAY