Dịch nói trực tiếp

1.Cung ứng phiên dịch các ngôn ngữ tại Việt Nam.

2.Cung ứng phiên dịch tại Trung quốc .

3.Cung ứng phiên dịch tại Đài Loan

Dịch viết văn bản

Bạn cần dịch tiếng Việt sang tiếng Anh hay tiếng Đức sang tiếng Việt đều được

Vui lòng gửi file cần dịch vào email : ican.vietnam@gmail.com

Sẽ báo giá dựa trên file thực tế .Nếu gấp có thể lấy gấp trong ngày .

Lấy dấu tư pháp

1 dấu là : 70.000 VND

Lấy dấu hợp pháp hoá lãnh sự

1 dấu là 350.000 VND