Chồng Trung Quốc vợ Việt Nam chưa đăng ký kết hôn, khi sinh con ra muốn con lấy quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn muốn cho con sang Trung Quốc thường xuyên thì phải làm như thế nào?

Chồng Trung Quốc vợ Việt Nam chưa đăng ký kết hôn, khi sinh con ra muốn con lấy quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn muốn cho con sang Trung Quốc thường xuyên thì phải làm như thế nào? Đầu tiên khi 2 người yêu nhau có con trước khi có giấy kết hôn thì khi […]

Cách phân biệt hộ chiếu có lưỡi bò và hộ chiếu không có lưỡi bò

Còn hộ chiếu mới là hộ chiếu có lưỡi bò còn hộ chiếu cũ là hộ chiếu không có lưỡi bò. Vậy làm thế nào để phân biệt hộ chiếu mới và hộ chiếu cũ của Trung Quốc? Có 3 cách phân biệt chúng một cách nhanh chóng: 1. Mặt ngoài của cuốn hộ chiếu […]

Tất tần tật về quy trình thủ tục xét nghiệm ADN nhận cha con khi chưa đăng ký kết hôn

.”Khám ADN ở đâu? Giá bao nhiêu? Thời gian bao lâu có? ” Đây là những thắc mắc của nhiều người đang có ý định đi xét nghiệm ADN nhưng còn đang phân vân. Mọi người thường nghe nói về xét nghiệm ADN thì trên thị trường có rất nhiều nơi xét nghiệm như: bệnh […]

Hướng dẫn thủ tục kết hôn cho người Việt Nam và người Đài Loan

Hiện nay việc kết hôn ngoại quốc đã không còn quá xa lạ với nhiều người nữa. Nhưng để nắm rõ và hiểu được hết các thủ để tục kết hôn và sắp xếp thời gian một cách phù hợp thì không phải ai cũng biết. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn […]

协助中国人从越南回中国 走陆路

这可能是对你有帮助的主题,由于病毒期间,许多人问和关心这主题,因为在病毒期间,旅行并不容易。 在越南的中国人可以居住在北部,例如北宁,泰平或中部或南部,如平阳,隆安,头顿,西宁,胡志明市等。。是63个省。 当签证将到期,并且他们在越南完成工作或很长时间没有返回中国时,他们需要探望家人并处理个人事务,如何回家 我想分享以下实践经验,这些经验已帮助许多中国人成功返回中国 首先是你选择购买飞往河内的机票,如果您在HCM,则必须选择胡志明市飞往河内,最好的时间是上午7:00,然后在上午9点到达河内。 这就是凌晨5点将在机场,并在7:00办理登机手续。 如果是国内飞,应该确保提前2个小时到达机场,因为如果有很多人,你是外国人并且不懂语言,如果您有问题,那么您就没有时间处理问题了。去机场如果您有任何问题,需要中文-越南语翻译,打电话 0944238822将我会免费翻译给你。   早上9点到达河内,你可以坐计程车或租车到友谊关,建议您应该先租车,到内排机场时一切已经准备好了,司机将接你并马上带你走。 从内白机场到友谊关早上9点到中午12点,在途中你应该吃午饭,因为口岸办理手续会花费很长时间,如果你吃了午餐,则是在下午13点到口岸,这就是为什么您应该租车,如果你坐计程车,司机要等你吃饭,他们会算加班费。 到达口岸时,盖好了越南出境章,走路5分钟即可到达中国边境。 在这里,口岸工作人员会指示您在中国进行隔离14天程序。 根据回国的中国朋友的分享,如果您在14点在边境口岸,最快也是到18点到达隔离区域,如果慢的话到22点才可以到达隔离区域   如果您需要顺利回国,并且总有人来帮助你解决问题并安全,正确地进行合理安排,那么您可以与我们联系。 ICAN商务和服务有限公司 地址:胡志明市第11君第2放3/2路1446号 网址:www.icanvisa.net 热线:0944238822 微信ID:typhucholon(请扫描以下照片)

申请隔离14天以下给专家实际状况

在卫生厅的指导下,进入越南少于14天的专家不必隔离14天,而必须严格和完全遵守有关Covid19防疫法规以确保安全, 不可以传染社区。参考公文4674/BYT-MT 我公司听说有一项规定,如果在越南的逗留时间很短,则允许隔离少于14天的时间 客户是台湾客户,我的公司在胡志明市,当我找到程序时,有一些类似的规定,但是当我开始这样做时,我几乎放弃了,因为它太详细了。 首先,我要申请胡志明市人民委员会的批准书 之后,我必须写下这样的详细检疫计划,以征得卫生部的批准 什么时间到机场,有多少人联系,安全措施是什么? 带什么车,有没有医疗资格,哪个司机。 乘客带哪个车回家,是否符合医疗标准,哪个驾驶员带乘客回家 回哪个酒店,这个酒店允许给隔离吗 隔离三天可以参加公司会议,但是也要写明细 :实际名称,手机号码,车号, 从那里到哪路。公司不得不安排无法与所有人共享的单独路径,但是,我的公司只有一条通用路径。所以我做不到。 后来客户进公司会接触多少人,全部都要列出名称,电话号码以便有事故可以马上调查 然后,在开会时,他不允许与所有人互动,而必须有一个会议室,每个人和他在该会议室中只能在外面讲话,而不能进行近距离接触。限制感染 必须分开食用食物,提出食物的人的名字,他的手机号码,将米饭带到门口而不要进入的会议,要求非常严格。 会议结束后,隔离过程是怎样。隔离时间少于14天时,必须写下所有内容以查看是否安全。 当计划完成时,我也很累,幸运的是他有一份工作,所以没有过越南,所以我取消的计划不再奏效了,太幸运了。 我的建议是,如果您有专家,请确定进行14天隔离,如果只有隔离三天就出去,非常危险,隔离过程要非常详细且要求很高。   如果您需要进入越南全包请联络 ICAN商务和服务有限公司 地址:胡志明市,第11君第2坊3/2路1446号 网页 : https://icanvisa.net/ 电话号码: 0944238822    

Thực tế thủ tục xin cho chuyên gia cách ly dưới 14 ngày

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày không phải cách ly tập trung 14 ngày, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các qui định về phòng chống dịch Covid19 đảm bảo an toàn và không để lây nhiễm chéo, không lây […]

NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN VUI CỦA KHÁCH TRUNG QUỐC KHI CÁCH LY TẠI VIỆT NAM

Tôi là người Trung quốc và nghề chuyên môn là chuyên gia kĩ thuật máy CNC, tôi chưa đi xa Trung quốc lần nào cả cho đến khi Covid đến thì sếp tôi alo. Sếp : Sắp xếp làm hộ chiếu rồi đi Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật giúp anh ( cúp máy). Tôi […]

中国游客在越南隔离的快乐和悲惨故

我是中国人,我的专业是CNC机械技术员,我一直没有离开过中国,直到光状病毒到达为止,我的老板打电话给我 老板:安排做护照,然后去越南协助技术(挂断电话) 我:还未能说什么,因为我知道我的老板很忙,他说他必须走了 我回到家,告诉我的妻子,夫妻俩互相告诉好,去为了工作 3个星期后,服务公司联络我做出境码,奇怪中国人去国外要做出境码吗,据我所知,只要得到越南签证就可以处境了。 我还提供了足够讯息给服务公司,然后我知道我将在平阳工作的越南公司,在地图上查找,位置是这样的。 我的入境日期是2020年12月11日,服务要求我去核酸检查才可以过去越南,我去医院进行第一次核酸检查,7天后我可以进行第二次核酸检查。在我到达的那天,我不得不去第三次核酸检查。   我也了解到,为了每个人的安全,政府将采取安全措施。 当我到达友谊关边境口岸办理理中国的出竟手续时,服务单位告知我是早上8点在边境口岸,但由于我小心,所以我7:30在了,边境还没开门。我只是站在那儿等待,然后在早上8点打开门,我们走到做出竟手续门口,很多人,所以我不得不等待,我记得花了3个小时才完成了程序。 我拖着行李箱走到越南边境大门,大约5分钟到达,服务公司微笑的拿我的护照,,他们叫我坐在咖啡厅咖啡等着,一切都让他们照顾,我默默地感谢我老板,我老板很细心 获得签证后,服务公司交回给我,我根据越南政府的现行要求排队接受医疗检查,然后我成功进入了越南。 有车送到酒店,开始隔离14天 在那14天里,我住在一个房间里,吃好了就睡,吃午餐,吃晚餐又睡,我带着小说读在隔离 在隔离过程中,我想喝越南咖啡,酒店人员热情地去了超市帮我买。 我觉得越南人民非常友好。 14天后,隔离完成完成,在15日上午,我有收到隔离完成证书,服务公司送我到内排机场,然后又飞回胡志明市机场,那里有公司车,带我去平阳工厂工作。 一切都感觉很好,很有趣。 好吧,我老板选择的服务是ICAN公司(我可以公司) 您可以扫描此QR码,与这位热情的中国顾问结交朋友。   希望您在越南出差时方便又安全。

冠状病毒与中越婚姻

我是越南人,和中国人结婚了8年,我们有2个孩子。我们在中国生活和工作。在福建省(丈夫的故乡)远离家乡的春节假期让我想念在芹苴市的春节气氛。因此,在福建7个春节假期过后,我也说服了丈夫让我一次在越南过新年。我的丈夫也非常爱我,他同意。需然飞机票很高但是乡愁更重要。 我带一个大孩子回到芹苴,我的父母和家人很高兴出现,因为他们已经有7年没有见到女儿和孙子了。我丈夫和一个孩子留在中国,是因为我丈夫是独生子,新年不得不拜祖先。然后冠状病毒出现,当武汉-中国冠状病毒爆发时我心里不安,不知道老公和小孩安全吗。后来越南也有发生冠状病毒,我丈夫也很担心我和小孩不知道安全吗?。开始是想回越南看父母两个星期,然后回到中国,没有想到我已经困在越南2年了。因为当我的中国签证仍然有效时,中越边境关闭了,而当边境重新开放时,当时中国领事馆停止了签发签证,所以我现在不能回去。 我想念我的丈夫,我丈夫想回到越南和妻子在一起也不行,因为越南政府的规定4 对象可以入境越南是: _投资者(即在越南投资工厂) -专家(在越南工厂工作) -技术劳动者(在越南工厂工作) -管理者(在越南工厂当管理职务)   但是,如果我的丈夫返回越南,他有资格通过探亲5年免签证,但他不是上述4个科目。因此,我们之可以通过微信见面。对于一个小的孩子,没有人照顾,因为我的岳父母岳母已经死了,我丈夫要找人照顾小孩,家庭经济状况又增加了一笔费用。 我的丈夫找办法带着小孩一起回越南,我丈夫必要有工作在越南才可以回越南,到时我们家庭才可以团聚 我丈夫的专长是焊工,他将在机械车间工作,听别人说,平阳工业园区有很多公司。我有了解过一下对于专家入境越南的手续 :需要有平阳委员会公文。隔离方案卫生厅同意公文,隔离方案,出入境公文,酒店等等,所以只要我老公找到工作在平阳就好。我从来没有想过我和丈夫分开那么久,我们自己认识互殴来结婚,没有通过媒人价绍。 我以为没有什么能分开我们两个人,但病毒来了,所以……。 我认为许多中越已婚家庭都和我一样。好吧,我希望大家在同样的情况下,尝试度过病毒。如果您的丈夫可以在越南求职,他将能够做与我丈夫一样入境越南。 ICAN公司专门办理入境越南 地址:胡志明市第十一君2坊3/2路, 1446 号, 网址:https://icanvisa.net/ 热线:0944238822   中国游客飞往越南(附图)   中国游客经步路前往越南(附图)   台湾旅客飞往越南(附图)   韩国游客飞往越南(附图)

Hướng dẫn thủ tục đổi hộ chiếu Singapore mới ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thủ tục đổi hộ chiếu Singapore mới ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh + Cách nhanh gọn nhất là bạn nên làm thủ tục xin cấp hộ chiếu mới online để tiết kiệm thời gian, điều kiện là bạn phải có tài khoản Singpass thì mới thực hiện theo cách này được, […]

Chia sẽ thủ tục nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay dành cho chuyên gia công ty tại Bình Dương

Chia sẽ thủ tục nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay dành cho chuyên gia công ty tại Bình Dương. Có rất nhiều khách nước ngoài họ thắc mắc rằng tại sao chuyến bay về Việt Nam hoàn toàn không nhìn thấy trên hệ thống của hãng bay mà dịch vụ làm nhập cảnh dành […]