Hộ khẩu ở tỉnh làm hộ chiếu tại TP.HCM

1.Hộ khẩu tỉnh làm hộ chiếu lần đầu tiên, 4 ngày là có , giá 3.700.000

2.Hộ khẩu tỉnh có hộ chiếu đã hết hạn , 4 ngày là có , giá 3.700.000

3.Hộ khẩu tỉnh đổi hộ chiếu còn hạn , 1 ngày có là , giá : 3.700.000

4.Hộ khẩu tỉnh đổi hộ chiếu còn hạn , 2 ngày có là , giá : 2.800.000 

5.Hộ khẩu tỉnh đổi hộ chiếu còn hạn , 3 ngày có là , giá : 2.300.000 

6.Hộ khẩu tỉnh đổi hộ chiếu còn hạn , 4 ngày có là , giá : 1.900.000 

Khách chuẩn bị CMND gốc , Hình 4×6 nền , Hộ khẩu photo là được .

Phải trình diện khi nộp hồ sơ , phí lấy hộ chiếu thay là 700.000

Chú ý : không bao gồm phí đóng nhà nước 200.000 ( khách phải đích thân nộp phí )

Địa chỉ : 337 Nguyễn Trãi , Phường Nguyễn Cư Trinh , Q1

Hộ khẩu tại TPHCM làm hộ chiếu nhanh

1.Làm hộ chiếu lần đầu , 3 đến 4 ngày có , giá :3.700.000

2.Làm hộ chiếu vì hết hạn , từ 3-4 ngày có , giá : 3.700.000

3.Làm hộ chiếu vì mất hộ chiếu và cũng hết hạn  ,từ 3-4 ngày có , giá : 3.700.000

Khách đi làm bình thường , gửi phiếu hẹn cho dịch vụ

Địa chỉ : 196 Nguyễn Thị Minh Khai , thời gian lấy kết quả 16:30 hằng ngày

 

4.Có hộ chiếu rồi mà gần hết hạn , hết trang , 1 ngày lấy 3.700.000

5.Có hộ chiếu rồi mà gần hết hạn , hết trang , 2 ngày lấy 2.800.000

6.Có hộ chiếu rồi mà gần hết hạn , hết trang , 3 ngày lấy 2.300.000

7.Có hộ chiếu rồi mà gần hết hạn , hết trang , 4 ngày lấy 1.900.000

Từ 4 đến 7 là làm ở 337 Nguyễn Trãi , P Nguyễn Cư Trình , Q1 , Kết quả : 15h