Giấy phép lữ hành ( nội địa , inbound , outbound ) 0944.23.88.22

1.Sao y giấy phép kinh doanh có mã ngành du lịch
2.Sao y 2 cmnd giám đốc
3.Công ty có 1 trong các nhân viên học chuyên ngành ( nếu không có thì thêm 2 ảnh 4×6 của giám đốc )
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị lữ hành
Điều hành tour du lịch
Marketing du lịch
Du lịch
Du lịch lữ hành
Quản lý và kinh doanh du lịch

LIÊN HỆ : 0944.23.88.22 ( Ms Phượng )